श्री सत्य साई सेवा संघटना महाराष्ट्र आणि गोवा

ट्रस्ट तपशील

 1. श्री सत्य साई ट्रस्ट महाराष्ट्र व गोवा
  वरील ट्रस्टसाठी ट्रस्टी खालील आहेत
  1. श्री के.के. मिस्त्री
  2. श्री निमिश पंड्या
 2. श्री सत्य साई पुस्तके आणि प्रकाशने ट्रस्ट
  वरील ट्रस्टसाठी ट्रस्टी खालील आहेत
  1. श्री रमेश सावंत
  2. अनुप सक्सेना
  3. मुकेश पटेल
  4. रवींद्र गोकल

कार्यालयाचा पत्ता

धर्मक्षेत्र, महाकाली गुफा रोड,
सुंदर नगर, श्री सत्य साई चौक,
अंधेरी (पूर्व), मुंबई 400 093.
दुरध्वनी:
 1. 022 28377999
 2. 022 28234646
ई-मेल आयडी: ssssoadmin@srisathyasai.in