श्री सत्य साई सेवा संघटना महाराष्ट्र आणि गोवा

विशेष प्रकल्प

मोबाइल मेडिकल व्हॅन

श्री सत्य साई आरोग्य केंद्र

श्री सत्य साई जल प्रकल्प

शेती आणि बायोटेक्नोलॉजीची संस्था, आक्सा

श्री सत्य साई ग्रामीण एकत्रीकरण कार्यक्रम [एसएसएसव्हीआयपी]

स्वच्छता से दिव्यता तक