श्री सत्य साई सेवा संघटना महाराष्ट्र आणि गोवा

थेट प्रक्षेपण

Liberation means getting rid of bondage.
Sathya Sai Speaks, Vol. 13, Ch 24, 1976

आगामी कार्यक्रम

गॅलरी

व्हिडिओ गॅलरी

नकाशा

Sri Sathya Sai Centres Maharashtra and Goa

प्रशंसापत्र